Izrada orgonita

Orgoniti - orgonska energija - orgonski uređaj - izrada - prodaja - piramide privjesci

Orgonit (Orgonski uređaj) Što je orgonit ? – Orgonit je sintetička supstanca čiji individualni sastojci u zajedničkoj mješavini imaju alkemijsko djelovanje. Orgonit u svom sastavu sadrži organsku smolu, metal (bakar i aluminij), bakrene zavojnice i kristale. Orgonski generatori konstantno zrače zdravi orgon i automatski štetno zračenje koje emitiraju elektronički uređaji pretvaraju u pozitivno zračenje. Ovo se […]

Zemljani Jaspis

Zemljani Jaspis kao i ostale vrste Jaspisa pripada grupi Kalcedona. Ova vrsta Jaspisa pretežno se nalazi u južnim polupustinjama Namibije. Najkvalitetniji kameni dolaze iz rudnika pored mjesta Ai-Ais. Tu je nastao prilikom vulkanskih aktivnosti, tijekom koje se oslobodila znatna količina silicijeve kiseline. Nalazišta su od velikih kamenih blokova ali samo mali dio sirovine na sebi ima […]

Ocean Jaspis

Ocean Jaspis je kristal koji je naziv dobio po nalazištu jer se nalazi na obalama oceana. Nalazište je na sjeverozapadnoj strani Madagaskara, u rudniku Moravato. Izvorno nalazište je već dosta iscrpljeno. Dio rudnika nalazi se na razini mora, tako da se za vrijeme plime potopi. Zbog toga se iskopava isključivo za vrijeme oseke. Okolni dio je […]

Jaspis dalmatinac

Jaspis dalmatinac kao i ostali Jaspisi spada u grupu Kalcedona. Kristalizira se u trigonskom sustavu. Nastao je u vulkanskim sedimentima bogatim Silicijem koji je glavni sastojak Jaspisa. Obojene točkice nastale su pod utjecajem crnih oksida magnana. Ime je dobio prema sličnosti s poznatom vrstom psećih pasmina. Najveća nalazišta su u centralnom Meksiku, u blizini grada  Chihuahua. […]

Jaspis breša

Jaspis Breša kristal poludragi kamen

Jaspis Breša kao i ostali Jaspisi spada u grupu Kalcedona. Kristalizira se u trigonskom sustavu. Sastoji se od oštrih bridova fragmentiranih stijena koji su prožeti masom kremena (kvarca) te čine naprosto kompaktan mineral. Jedna od teorija navodi da je Jaspis breša sekundarna mineralizacija crvenog Jaspisa, koji je zbog kretanja zemljine kore bio prelomljen te opet spojen. […]

Crveni Jaspis

Crveni Jaspis kao i ostali Jaspisi spada u grupu Kalcedona. Formira se u šupljinama stijena kao rezultat hlađenja vrućih magmi uz plinove i pare. Često se javlja u cijelim blokovima u planinskim dolinama i koritu rijeka. Kristalizira se u trigonskom sustavu. Najveća nalazišta crvenog Jaspisa su u JAR-u, Indiji, Brazilu, Rusiji, Madagaskaru i Egiptu. U Europi […]

Žad kristal – poludragi kamen

Žad je jedan od najraširenijih minerala i u puno boja. Sve do prije 150 godina pod istim imenom stručnjaci su nazivali dva vrlo slična ali po kemijskom sastavu popupno različita minerala – jadeit i nefrit. Ime žad potječe od španjolskih konkvistadora, riječ piedra de ijada znači kamen križa ili piedra de los rinones – kamen bubrega. Vjerovali su da štiti od bolesti bubrega. Žad – Jadeit […]

Zeolit

Zeoliti su grupa minerala alumosilikata Kalcija i Natrija. Naziv dolazi iz grčkog jezika gdje “Zeo” znači “kipjeti” a “lithos” znači “kamen”. Kristaliziraju se na više načina a prema habitusu najčešće su kockasti, vlaknasti ili lističasti. Vrlo rijetki su u obliku agregata. Današnji naziv ovog kamena datira iz 18. stoljeća (1756 godine) od švedskog minerologa Axela […]

Vulkanska lava

Vulkanska lava je rastaljena stijenska masa izbačena iz vulkana tijekom erupcije. Kada je u početku istisnuta iz otvora, u tekućem je stanju i ima temperaturu od 700°C do 1200°C. Iako je lava poprilično viskozna, s viskoznošću oko 100 000 puta većom od viskoznosti vode, može teći do velikih udaljenosti prije nego se ohladi i skrutne, zahvaljujući […]

Minerali – Kristali – Poludrago kamenje

kristali minerali poludrago kamenje

Što su minerali ili kristali? Minerali su produkti prirodnih procesa koji se odlikuju određenom, no ne nužno i fiksnim kemijskim sastavom, stabilnošću u određenim fizikalnim uvjetima te pravilnom unutrašnjom strukturom. Mineral je prirodni homogeni sastojak Zemljine kore. Kristali su krutine u kojoj su atomi, molekule ili ioni. Pravilno su raspoređeni po određenom uzorku koji se […]