LOTOS d.o.o.

Mihe Klaića 4,
23000 Zadar
Hrvatska

OIB: 19648404511

Vlasnik: Željko Prohaska

Žiro račun: HR0625030071150000383
Banka: Nova hrvatska banka d.d.
Adresa banke: Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
SWIFT kod: VBCRHR22
IBAN kod: HR0625030071150000383

 

Pon - Sub : 08:00h - 21:00h
Mihe Klaića 4, 23000 Zadar